Tung

Urge

Näitusel kohtuvad kunstnikud Lisette Lepik, Brenda Purtsak ja kuraator Kerly Ritval, et võtta luubi alla armastuse mitmepalgeline ja müstiline olemus. Nad kompavad piire ning väljendavad kunstis seda, millest kogu inimeseks olemine tõukub ja teostub – armastust.

Armastus on sõnades väljendamatu, silmale nähtamatu ja käega katsumatu, seetõttu on seda raske leida, hoida aga ka käest lasta. Kindlalt tuksleva tungina käib ta inimese elus kaasas.

Kuraator selgitab: „Brenda Purtsaku kunstipraktika tegeleb bioloogilise inimkehaga, leides inspiratsiooni muuhulgas otse operatsioonilaualt. Värvidega inimkeha lahates otsib ta vastuseid suurematele eksistentsiaalsetele küsimustele nagu: Mis on see bioloogiline jõud inimese kehas, mis tõukab ja tõmbab üht teise poole? Lisette Lepiku maalipraktika keskseks teemaks on olnud keha, aistingud seksuaalsus ning sellega seotud traumad. Käesoleval näitusel väljendab kunstnik armastusega seotud mõtteid, tundeid aga ka hirme läbi talle omaste värvi,-kompositsiooni ja vormikeele.“

Näitus kutsub vaatajaid endaga kaasa sisekaemustele ja mõtterännakutele tungist, armastusest, puudutusest, hirmudest aga ka armastuse puudumisest, otsingutest ja selle leidmisest.

The exhibition brings together artists Lisette Lepik, Brenda Purtsak and the curator Kerly Ritval to examine the diverse and mysterious nature of love. They explore boundaries and express in art what drives and fulfils human life: love.

Love can’t be truly expressed in words, is invisible to the eye, and is intangible, making it difficult to find, hold onto and let go of. It accompanies a person throughout life as a strongly beating urge.

The curator explains: “Brenda Purtsak’s artistic practice engages with the human body, drawing inspiration, among other things, directly from the operating table. By dissecting the human body with colours, she seeks answers to larger existential questions, such as: What is the biological force in the human body that pushes and pulls us toward each other? Lisette Lepik’s painting practice has focused on the body, sensations, sexuality and related traumas. In this exhibition, the artist expresses thoughts, feelings and fears related to love through her distinctive colour, composition and form language.”

The exhibition invites viewers on an introspective journey and into contemplation about desire, love, touch and fears, as well as the absence of love, searching and discoveries.