Biograafia

Biography

Lisette Lepik (s. 1999) õppis Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti (2022) ning on täiendanud end Islandi Kunstiakadeemias installatsiooni erialal (2019). Peamiste meediumitena kasutab ta maali ja maaliinstallatsiooni. Maaliinstallatsioonis toob ta maali lõuendi pinnalt ruumi või laiendab seda erinevatele materjalidele. Lisette mõtleb värvist kui substantsist, mille erinevad omadused ja kasutusviisid annavad võimaluse esile kutsuda mingit teatavat tunnet, mälestust või äratundmist. Teemadering, millega ta tegeleb, koondub naise keha ning selle kujutamise ja mõtestamise ümber. Lisette loomingut toetab feministlik kirjandus ja praktika. Teda huvitavad objekti ja subjekti – vaadatava ja vaataja – rollide jaotumine kaasaegses ühiskonnas ja kuidas nende suhet läbi aja kujutatud on. Lisette kujutab maalis omadusi ja aistinguid, mis meie kehadega kaasnevad; seksuaalsust, mis võib peegeldada traumasid või vastupidiselt olla nii ligitõmbav ja nauditav.

Lisette Lepik on aktiivselt osalenud grupinäitustel Eestis, Islandil, Austrias ja Leedus. 2021. ja 2022. aastatel valiti ta Young Painter Prize finalistide hulka. 2022. Aastal oli tal isikunäitus ‘’Eeva aed’’ Uus Rada galeriis Tallinnas.

Lisette Lepik (b. 1999) studied painting at the Estonian Academy of Arts (2022) and complemented her studies in the field of sculpture and installation at the Icelandic Academy of Arts (2019). Main mediums she uses are painting and painting installation. In painting installation, she brings painting from the surface of the canvas to space or expands it to different materials. Lisette thinks of color as a substance where different characteristics and ways of use give the opportunity to evoke a certain feeling, memory or recognition. The range of topics she deals with is centered around woman’s body, its representation and meaning. Lisette’s work is supported by feminist literature and practice. She is interested in the distribution of the roles of the object and the subject in contemporary society – the viewed and the viewer – and how their relationship has been depicted over time. In painting, Lisette depicts sensations that accompany our bodies; sexuality that can reflect trauma or, on the contrary, be so attractive and enjoyable.

Lisette Lepik has actively participated in group exhibitions in Estonia, Iceland, Austria and Lithuania. In 2021 and 2022, she was selected as a finalist for the Young Painter Prize. In 2022, she had a personal exhibition “Eeva’s garden” at Uus Rada gallery in Tallinn.