Sealt sai kõik alguse. Mina ja sina, taevas ja maa, muld ja vesi ja tuli ja meri

Everything began from there. Me and you, you and me, us and we, the sky and the sea, the soil and the heat

2022

Maaliinstallatsioon, metallkonstruktsioon, tekstiil, linoleum, vasktoru, õlimaalid

Installatsioon 4 x 4 m. Maalid 45 x 45 cm

Teos peegeldab isiklikku ja intensiivset kogemust iseenese (naise)keha tunnetamisega. Pikk ja valulik menstruatsioon sundis mind maalima ning oma menstruaaltsükli olemust analüüsima. Luues hakkasin tähele panema sarnasusi naise keha ja looduse vahel – tsüklilisust – mis neis mõlemas esineb. Sünd ja surm. Valgevoolus ja veritsus. Päev ja öö. Ärkamine ja uinumine. Kevad ja talv. Üska meenutav organlik galeriiruumi loodud installatsioon sümboliseerib lõppematut tsüklit ning hoiab endas igat (nais)kogemust õrnusest ja headusest vägivallani välja.

Installatsiooni võttis osa EKA TASE’ 22 lõputööde näituselt ning Pärnu Kunstisuve ”Naine&naine” näituselt.

2022

Painting installation, metal construction, textile, linoleum, copper, oil paintings

Installation 4 x 4 m. Paintings 45 x 45 cm

The installation reflects a personal and intense experience of sensing one’s (woman’s) body. Long and painful period forced me to paint and analyze the nature of my menstrual cycle. As I created, I began to notice the similarities between a woman’s body and nature — the cyclicality — that exists in both. Birth and death. Ovulation and bleeding. Day and night. Waking up and falling asleep. Spring and winter. Womb-reminding organ-like installation living in the gallery space symbolizes an endless cycle and holds every (female) experience from tenderness to violence.

Installation was shown at EKA TASE ’22 graduation show and at Pärnu Art Week exhibition ”Woman&Woman”.